Keo dán mút không mùi

95,000 80,000

Dung lượng: 450g

Đơn Giá: 80.000 VNĐ/chai

Dán được: 8-10m